top of page
Commercial NFF 2022

Commercial NFF 2022

Video afspelen

Nederlands Film Festival - 2022

Jaarlijks, aan het begin van het najaar, vindt het Nederlands Film Festival (NFF) plaats. Anderhalve week is Utrecht de filmhoofdstad van Nederland, waar de nieuwste speelfilms, documentaires, animaties, korte films, series, VR-producties én tal van evenementen worden gepresenteerd voor jong en oud. Wat begon als een bescheiden festival in 1981 is in omvang, bereik en impact uitgegroeid tot het gezichtsbepalende festival van de Nederlandse film en beeldcultuur. Daar hoort natuurlijk ook muziek bij!

 

Missie

Het Nederlands Film Festival (NFF) viert de prestaties, bevraagt de feiten en verbindt de Nederlandse film en zijn makers met publiek en samenleving. Het festival fungeert zo als graadmeter en aanjager van de nationale film en beeldcultuur.

 

Visie

NFF functioneert als ontmoetingsplaats, verbinder en incubator. Leidraad vormt de intrinsieke en maatschappelijke waarde van de Nederlandse film en zijn kracht om de werkelijkheid te verdichten en herkenbaar boven het alledaagse uit te tillen. Daarmee reiken makers ons handvatten aan om elkaar en de wereld om ons heen te begrijpen. NFF ziet de Nederlandse film als een reflectie van de samenleving en tijdsgeest én als cultuuruiting die beïnvloedt, vormt en gidst. Het festival opereert bewust in het spanningsveld tussen artistiek en commercieel, populair en elitair, vertrouwd en avontuurlijk, verleden en heden, lokaal en internationaal.

 

NFF is zo hét instrument om een groot en gevarieerd publiek te betrekken bij de Nederlandse film en beeldcultuur; van speelfilms, documentaires en animatie films tot innovatieve mediaproducties en series. Voor de vakwereld is NFF hét allesomvattende platform voor kennisuitwisseling en verdieping. NFF trapt de tijd op zijn staart door een onconventionele en vernieuwende aanpak in de samenstelling van het programma. Als aanjager van vernieuwing legt NFF artistieke ontwikkelingen in de kunst van het bewegend beeld bloot en smeedt nieuwe verbindingen met andere kunstdisciplines, domeinen en maatschappelijke thema’s. Vanuit nationaal perspectief biedt NFF zicht op de Nederlandse film in het internationale audiovisuele landschap. Interactie staat voor NFF centraal: tussen professionals onderling en tussen professionals en publiek.

 

Het beleid concentreert zich op vier kerndoelen:
 • Promotie van de Nederlandse film en beeldcultuur om de zichtbaarheid van films van eigen bodem te vergroten;

 • Platform van en voor de sector voor reflectie, kennisuitwisseling en
  verdieping;

 • Talentontwikkeling als continu proces, waarbij het vakmanschap en talent
  van elke schakel in het maakproces telt;

 • Educatie en participatie in schoolverband, tijdens de opleiding en
  daarbuiten.

Wat ik deed
 • Muziek productie

 • Geluidsontwerp/SFX

 • Mixen/Masteren

bottom of page